جذب نمایندگی فعال
بست فون در نظر دارد برای گسترش فعالیت خود و اعتمادسازی بیشتر بین مردم عزیز ، از افراد واجد شرایط در
شهرهای مختلف نمایندگی بپذیرد.
آن دسته از افرادی که علاقه مند به فعالیت با گروه بست فون هستند برای کسب اطلاعات بیشتر ، مشخصات خود را به ایمیل زیر ارسال کنند: 
info@BestPhones.ir