bestphones : سفر مشروط عراقی‌ها به خارج از کشور

در بست فون bestphones.ir مطلب سفر مشروط عراقی‌ها به خارج از کشور مشاهده می کنید
کمیته عالی بهداشت و سلامت عراق به همه عراقی‌ها اجازه سفر مشروط به خارج از کشور را داد.
ممنون بابت بازدید از سایت bestphones.ir