bestphones : آموزش بافت شال گردن با دست

در بست فون bestphones.ir مطلب آموزش بافت شال گردن با دست مشاهده می کنید

برای بافت با دست به کاموا ضخیم نیاز داریم.بهتر است از ۲ کلاف کاموا همزمان استفاده کنید.به اندازه ۶ برابر فاصله مچ تا آرنج از کاموا را اندازه بزنید.یک گره به کاموا بدهید.آن را داخل مچ دست بیندازید.کاموا ها را به صورت زیر با دست دیگر بگیرید.دست راست را ابتدا از داخل حلقه ایجاد شده دور انگشت شست چپ دست رد کرده.به پشت نخ نگه داشته شده با انگشت اشاره برده و از داخل حلقه شست رد کنید.اینکار شبیه سر انداختن در دومیل است، که به جای میل از دستها استفاده می‌کنیم.برای این شال گردن ۱۲ عدد سر بیندازید.حال شروع به بافتن می‌کنیم. کاموا را با دست راست نگه دارید. یکی از دانه‌هایی که سر انداختید از دست در بیاورید.کاموا را از داخل آن بیرون بکشید.حلقه ایجاد شده را داخل دست چپ بیاندازید.تمام دانه ها را تا اخر رج به همین صورت ببافید. رج برگشت را دقیقا به همین صورت ببافید و اینبار دانه‌ها را از دست چپ به سمت دست راست ببرید. به همین صورت رج ها را رفت و برگشت ببافید تا به اندازه مورد نظر (در اینجا ۲۴ رج) برسید.حال باید دانه ها را کور کنیم. ۲ دانه اول را می بافیم.دانه ی اول را از روی دانه دوم رد کرده و از دست خارج می کنیم.به همین ترتیب، دانه سوم را می‌بافیم، دانه دوم را از روی آن رد کرده و از دست خارج میکنیم.تمام دانه ها را به این ترتیب کور می کنیم.انتهای کاموا را به اندازه‌ای که برای دوختن نیاز است نگه داشته و بقیه را قیچی می‌کنیم. و از داخل حلقه آخر رد کرده و محکم می کنیم.دو طرف کار را روی هم قرار داده و با سوزن می‌دوزیم.شال گردن ما آماده است.

ممنون بابت بازدید از سایت bestphones.ir